Is het mogelijk gelukkiger te worden dan je al bent?

maakbaarheidJa, want geluk blijkt voor een deel maakbaar te zijn. In het boek ‘De maakbaarheid van het geluk’ toont Sonja Lyubomirsky aan dat geluk bij de geboorte al voor 50% vastligt, voor 10% wordt bepaald door de omstandigheden (relatie, inkomen, gezondheid, woonomgeving) en voor 40% door doelbewuste acties. Lyubomirsky leert de lezer allereerst haar of zijn geluksniveau te bepalen. Vervolgens geeft zij een aantal duidelijke strategieën (oefeningen in dankbaarheid, aardig zijn en optimisme) die helpen bij het vergroten en laten voortduren van het geluksgevoel. SonjaZe kiest daarbij voor een individuele benadering: ze helpt de lezer te bepalen welke geluksoefeningen het beste bij zijn karakter, leefomstandigheden en doelen passen. Het dagelijks toepassen van deze doelbewuste acties maken je een gelukkiger mens!

Klik hier om het boek te bestellen

Advertenties